O autorze
Dziennikarz miesięcznika motoryzacyjnego KATALOG dla kierowców.
Twitter: @R_Lorenc

Prawo: Prasa, telewizja i internet dla klientów serwisu

(c) zdjęcie bazowe: Freepik
Wizyta w serwisie samochodowym praktycznie nikomu dobrze się nie kojarzy i nie jest ulubionym miejscem na spędzanie czasu. Jeżeli jednak musimy już do niego jechać, chcielibyśmy mieć możliwość skorzystania w nim z udostępnionej nam prasy, telewizji, czy też internetu. Jakie warunki musi spełnić właściciel serwisu, abyśmy my – klienci – mogli z nich korzystać?

Zasadą jest, że rozpowszechnianie utworów wymaga posiadania licencji, bezwzględne bowiem prawo twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z jego utworu wiąże się z tym, że powinien on zawsze partycypować w korzyściach osiąganych przez inne osoby.

Radio i TV
Wyjątek od powyższej zasady, tzw. licencję ustawową wprowadza art. 24 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym „posiadacze urządzeń służących do odbioru radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiągnięcie korzyści majątkowych”.
Z powyższego przepisu wynika, że istnieje możliwość słuchania utworów w miejscach ogólnie dostępnych bez konieczności posiadania licencji po spełnieniu łącznie trzech przesłanek:
1) uprawniony udostępnia publicznie utwór poprzez odbiór za pośrednictwem odbiorników radiowych albo telewizyjnych;
2) odbiorniki te są umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym;
3) z odbiorem nie łączy się osiąganie korzyści majątkowych.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że jeżeli serwis samochodowy udostępnia publicznie utwór poprzez odbiór za pośrednictwem odbiorników radiowych albo telewizyjnych, a odbiorniki te są umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym (poczekalnia), zaś z odbiorem nie łączy się osiąganie korzyści majątkowych (chociażby pośrednio) licencja nie jest konieczna.

Należy jednak pamiętać, że w razie ewentualnej kontroli przedstawicieli ZAIKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) ciężar udowodnienia nieosiągania korzyści majątkowych z odtwarzanej muzyki spoczywa na posiadaczu urządzeń służących do odbioru programu.

Internet

Kwestia rozpowszechniana utworu przez pośrednictwo Internetu, w zasadzie nie zmienia stanu rzeczy. Chociaż w Internecie są bazy utworów objętych prawami autorskimi na otwartych licencjach, gdzie można ściągnąć utwory i rozpowszechniać je bez dodatkowych opłat.

Prasa

Odnośnie możliwości udostępniania prasy oczekującym klientom, wskazać należy, że zgodnie z art. 11 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wydawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do każdego rozpowszechnionego numeru dziennika jako wydawnictwa periodycznego.


W przypadku gazet należy podkreślić, że wydawca gazety jest właścicielem autorskich praw majątkowych do poszczególnych wydań gazety jako całości. Oznacza to, że każda możliwa eksploatacja gazety, jako całości, przez osobę trzecią, wymaga zezwolenia wydawcy, bez konieczności nabywania praw od autorów poszczególnych utworów składowych.

Analogicznie kształtuje się sytuacja w przypadku zakupu przez firmę prenumeraty, tj. wydawca gazety pozostaje właścicielem autorskich praw majątkowych do utworu zbiorowego i jego wykorzystywanie przez osobę trzecią wymaga zezwolenia wydawcy.

Dziękuję za pomoc przy tekście prawnikom programu prawnicy.trynid.pl udzielających porad prawnych za pośrednictwem telefonu oraz mailowo, a w szczególności pani adwokat Beacie Biernackiej.

Autor na Twitterze
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...